Logo

Fler jobb ▶

Rättssakkunnig/kvalificerad jurist – utveckla det rättsliga arbetet i Utrikesdepartementet
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Jurist, Regeringskansliet
Jurist
Läs mer
Sverige, Skåne län, Malmö
Jurist, Malmö högskola
jurist
Läs mer
Sverige
Jurist, Nordbro AB
Jurist med internationell inriktning till Polismyndighetens rättsavdelning med placering
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Jurist, Polisen
Vill du som jurist arbeta med betaltjänstfrågor?
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Jurist, Finansinspektionen
Bolagsjurist med miljö- och vattenrättslig inriktning
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Jurist, Vattenfall
Jurist till Polismyndighetens rättsavdelning med fokus på säkerhets- och verksamhetsskyddsjuridik
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Jurist, Polisen
Jurist till Sjukhusdirektörens stab
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Jurist, Karolinska Universitetssjukhuset
Jurister till Polismyndighetens rättsavdelning med inriktning mot gränspolissektionen
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Jurist, Polisen
Lag & Avtal och Arbetarskydd söker reporter
Läs mer
Sverige, Stockholms län, Stockholm
Lag & Avtal och Arbetarskydd