Kvalificerad handläggare till enheten för tillstånd och uppföljning

Sverige, Stockholms län, Stockholm | 21 timmar kvar!
FRA är en civil myndighet med ca 950 anställda som lyder under Försvarsdepartementet. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och...